A ROMANIAN ADAPTATION OF ADDENBROOKE'S COGNITIVE EXAMINATION SCALE - O adaptare romaneasca a scalei de examinare cognitiva Addenbrooke

Cristina Popescu *, Catalina Tudose**, Roxana Niculescu***, Nicoleta Popa*, Daniela Popa*, Raluca Scripca*, Ana Maria Petrescu ***, Cristina Sandu****, Raluca Ieremie****, Oana Rus **** Elena Dobrica*

 

Abstract

Objective: Addenbrooke’s Cognitive Examination is a brief cognitive screening tool for dementia, designed for use in a broad range of clinical settings. Its diagnostic accuracy has led to its adoption in several countries. The aim of study was to adapt into Rumanian the revised version of the scale (ACE-R) and to validate it. Most of the items were maintained in their original form and only specific linguistic adaptations were made.

Method:  Reliability, discriminant and concurrent validity were examined. Eighty two subjects (age range 60-80 years, education level ≥8 years) were included and preliminary results are presented. ACE-R had a high reliability (alpha coefficient=0.89). Two clinical groups, including patients with dementia and mild cognitive impairment, were compared with a control group, the subjects being matched for age and education level. Overall group differences on the global score were found; pairwise multiple compasions revealed significant differences between all pairs of group means. Significant between-group differences appeared on several cognitive subscores: attention, memory, fluency, visuo-spatial. Diagnostic accuracy was good (96%). The sensitivity was high at a cut-off score of 86, while the cut-off score of 83 improved the specificity.

Results: A strong relationship between ACE-R global score or cognitive subscores and clinical evaluation of the magnitude of cognitive and functional impairment was found. The ACE-R scores correlated with neuropsychological assessments of verbal learning, face recognition and executive functions.

Conclusions: Preliminary results proved the reliability and validity of the Rumanian adaptation of ACE-R and its usefulness for clinical practice.

Key words: Addenbrooke’s Cognitive Examination, dementia, mild cognitive impairment, validity

 

 

Rezumat

Obiectiv: Scala Addenbrooke de examinare cognitiva este un instrument britanic de evaluare a tulburarilor cognitive specifice stadiilor incipiente ale dementei. Ea a fost adaptata si validata în mai multe tari. Ne-am propus sa adaptam pentru populatia româneasca varianta revizuita a scalei (ACE-R) si sa o validam. Majoritatea itemilor au fost mentinuti în forma originala, introducându-se numai modificarile minime impuse de specificul lingvistic.

Metoda: Se prezinta rezultatele preliminare obtinute pe un grup de vârstnici care au avut cel putin un nivel elementar de instruire si vârsta cuprinsa între 60 si 80 de ani. Au fost evaluate fidelitatea, validitatea discriminativa si concurenta. Fidelitatea a fost foarte buna (coeficient alpha=0,89). Au fost comparate trei grupuri de subiecti: cu dementa, cu tulburare cognitiva usoara si de normali. Subiectii au fost apariati în privinta vârstei si nivelului de instruire. S-au evidentiat diferente semnificative între grupuri pe scorul global ACE-R. Comparatiile multiple dintre grupuri au evidentiat diferente semnificative între mediile tuturor perechilor de grupuri. Au aparut diferente semnificative între grupuri si pe subcorurile cognitive pentru atentie, memorie, fluenta verbala, visuo-spatial. S-a examinat acuratetea clasificarii cazurilor pe baza scorului ACE-R. Procentul clasificarilor corecte a fost ridicat (peste 96%). O valoare prag de 86 pentru scorul global ACE-R a maximizat indicele de sensibilitate, în timp ce valoarea de 83 a maximizat indicele de specificitate.

Rezultate: Scorul global si subscorurile pe cele cinci domenii cognitive au avut corelatii ridicate cu evaluarea clinica globala a gradului de declin cognitiv si functional. Au existat corelatii semnificative între scorurile ACE-R si evaluarile neuropsihologice ale învatarii verbale, recunoasterii figurilor si functiilor executive.

Concluzii: Rezultatele preliminare evidentiaza faptul ca adaptarea româneasca a ACE-R are o buna fidelitate si validitate si poate fi o proba utila în practica clinica

Cuvinte cheie: Scala de examinare cognitiva Addenbrooke, dementa, tulburare cognitiva usoara, validitate.* Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Al.Obregia”, Centrul Memoriei

**Universitatea de Medicina „Carol Davila” Bucuresti, Catedra de psihiatrie, Spitalul Clinic de Psihiatrie „ Prof. Dr. Al. Obregia”, Centrul Memoriei

***Centrul Memoriei, Bucuresti

**** Institutul National de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan”, Bucuresti

 

Sponsori si parteneri