ASOCIATIA ROMANA DE STUDIU A PERSONALITATII SIMPOZIONUL NATIONAL 2006

Presedintele Asociatiei Române de Studiu a Personalitãtii Prof. Dr. Aurel Nirestean

Întâlnirea anualã a ARSP am hotãrât sã se desfã- soare ca si anul trecut tot într-o poianã, dar mai putin cunoscutã, deasupra cãreia razele de soare si vârfurile brazilor au tesut mereu dantele - la Cheile Grãdistei. Anul 2006 a fost - pânã acum - cel mai bogat în initiative personologice materializate. Pornind de la constatarea cã într-o mãsurã tot mai mare atributele dominante ale firii umane sunt confundate cu diverse simptome psihopatologice sau cu tulburãri de comportament conjuncturale am fost motivati în încercarea de abordare a conditiilor de comorbiditate care intersecteazã biografia personalitãtilor patologice.

Au fost în mod elaborat comentate contributia suferintelor comorbide în diagnosticul evolutiv al tulburãrilor personalitãtii - cu referiri si la principalele repere demografice - precum si câteva modele etio-patogenetice integratoare de atribute biologice, psihologice si sociale de o deosebitã actualitate.

Descrierea unor controverse taxonomice în tulburãrile de personalitate a facilitat trimiterile si la alte conditii comorbide organice si non-organice sau formularea unor variante de anormalitate structuralã cu suport doctrinar analitic-existential.

Prezentãrile psihiatrilor si psihologilor prezenti au confirmat rolul major al personalitãtii în dinamica tulburãrilor afective sezoniere, a anxietãtii paroxistice si a toxicomaniei etilice. Tulburãrile personalitãtii de cluster A - sursã de bizarerii si stranietate - se dovedesc cel mai complex conditionate biologic. În acelasi context, factorii organo-lezionali cerebrali care intervin dupã maturizarea caracterialã complicã si agraveazã în mod decisiv existenta individualã si raporturile interpersonale. Acestea din urmã se regãsesc si în dinamica unor tehnici psihoterapeutice care pot remania motivatiile individuale coplesite de insuficienta stimei de sine sau a autocontrolului.

A fost reconfirmat si comentat cu interes riscul autolitic la personalitãtile cu trãsãturi din spectrul dissocialitãtii care sunt cel mai intens implicate în dinamica vietii cotidiene, a raporturilor si ierarhiilor sociale. Întâlnirea membrilor ARSP a confirmat proiecte împlinite si a trasat altele pentru viitor. Astfel a fost prezentatã participarea - valorizantã pentru psihiatria româneascã - la congresul Asociatiei Europene de Psihiatrie din martie 2006 de la Nisa, care a constat în organizarea unui workshop având ca tematicã particularitãtile actuale ale managementului tulburãrilor de personalitate în România. Datele prezentate si comentariile au coalizat implicarea profesorilor membri ai ARSP din Tg-Mures, Timisoara, Cluj-Napoca si Constanta si a mai multor colegi din principalele centre psihiatrice ale tãrii.

Conform reperelor programului Comisiei de Educatie din cadrul Asociatiei Internationale de Studiu a Personalitãtii, acelasi colectiv a organizat - în prima perioadã a lunii mai - un curs introductiv având ca temã personalitatea normalã si patologicã, unanim apreciat de cei 59 de participanti. El s-a desfãsurat sub patronajul ARSP si al UMF Tg-Mures. Am primit cu aceastã ocazie 4 noi membri în ARSP si am readus în discutie strategii pe termen scurt si mediu care sã amplifice integrarea si contributia medicilor rezidenti psihiatrii si a psihologilor în activitatea asociatiei. S-a discutat si probabilitatea înfiintãrii unui centru profilat pe studiul personalitãtii într-unul din orasele universitare ale tãrii.

Frumusetea particularã a cadrului natural si sprijinul sponsorilor nostrii ne-au oferit iarãsi sansa unei experiente de cunoastere si întelegere interumanã. Cinci dintre membrii ARSP au participat în prima decadã a lunii iunie la Congresul European de Studiu a Personalitãtii de la Praga. Prezentarea unui colectiv târgumure sean a fost apreciatã si prin prisma incursiunii pe teritoriul interconditionãrilor reciproce dintre dimensiunile dominante ale tulburãrilor de personalitate de cluster B si atributele societãtii postmoderne. Am obtinut în acele zile dreptul onorant de a organiza urmãtorul congres european de personologie în România, în toamna anului 2008.

De asemenea am perfectat - în cadrul sedintei bordului Asociatiei Internationale de Studiu a Personalitãtii - invitarea unuia sau a doi lectori strãini cu o bogatã experientã didacticã si stiintificã, cu ocazia întâlnirii din 2007 a asociatiei noastre. Considerãm cã odatã implicati în cunoasterea si întelegerea atributelor particulare ale fiintei umane si a raporturilor interpersonale, nu mai existã cale de întoarcere.

Sponsori si parteneri