ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE SI CLINICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL LA FEMEI - Anca Talasman, Carmen Udrea, Dana Flaugiu, Claudiu Vasile

Rezumat

Introducere: Din punct de vedere statistic, în majoritatea culturilor s-au adus evidente cã femeile, spre deosebire de bãrbati, sunt mai putin expuse riscului de a dezvolta o tulburare legatã de consumul de alcool. Chiar dacã difereta se mentine, multe cercetãri atrag atentia asupra fapului cã incidenta alcoolismului la femei este în crestere.

Obiective: In aceastã cercetare am fost interesati sã identificãm un profil al femeilor care consumã alcool pe marginea unor variabile socio-demografice, socio profesionale si de ordin clinic. Studiul s-a realizat într-o manierã explorativã în urma înregistrãrii valorii mai multor variabile circumscrise celor trei categorii listate.

Material si Metodã: Cercetarea s-a desfãsurat în 2007-2009 pe un esantion de 358 de persoane, internate în sectiile de psihiatrie IX si XVII ale spitalului Alexandru Obregia, pentru mai multe tipuri de probleme legate de alcool. Din totalul esantionului care a fãcut obiectul investigatiei noastre, 115 (32%) persoane au fost de sex feminin si 243 (68%) de sex masculin, raportul dintre bãrbati si femei fiind în acest caz de aproximativ 2:1. În cercetare au fost cuprinse atât persoane de sex feminin, cât si de sex masculin, astfel încât sã poatã fi realizate analize comparative pe baza cãrora sã poatã fi stabilite aspectele comune si cele diferentiale pentru cele douã categorii. În functie de natura variabilelor continue sau categoriale, s-a recurs la teste de comparatie parametrice respectiv neparametrice (Testul statistic "chi patrat" al asocierii,Testul binominal "z", Testul "t").

Rezultate: Majoritatea variabilelor au fost concret observabile (nu latente), fapt ce a permis mãsurarea lor directã ca prezentã vs. absentã: statutul marital, statutul profesional, complianta la tratament, participarea la programe de psihoterapie. Alte variabile au fost înregistrate ca valoare factualã declaratã sau înregistratã în documentele clinice: varsta de debut a consumului de alcool, statutul economic, nivelul educatiei, gradul de tolerantã al familiei, antecedentele heredocolaterale, numãrul de comorbiditãti somatice si psihiatrice, cantitatea de alcool consumatã, tipul de alcool consumat si numãrul de recãderi. Variabila gen (feminin vs.masculin) a fost folositã ca variabilã de grupare în majoritatea testelor de comparatie efectuate.

Concluzii: Comparatiile efectuate sub aspectul variabilelor socio-demografice si socio-profesionale cât si a celor de ordin clinic, contureazã profiluri suficient de distincte pentru femeile consumatoare de alcool in contrast cu barbatii consumatori de alcool.

Cuvinte cheie: sindrom de dependenta etanolica,corelatii, pattern de consum. 

______________________________________________________________________________________

 

Anca Talasman, Carmen Udrea, Dana Flaugiu, Claudiu Vasile


1 MD, PhD. at Clinical Hospital of Psychiatry “Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucharest; Assistant Professor, Psychiatry Department, University of Medicine and Pharmacyt “Carol Davila”, Bucharest. Correspondence: anaanca@yahoo.com.

 

2 MD, PhD. at Clinical Hospital of Psychiatry “Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucharest; Assistant Professor, Psychiatry Department, University of Medicine and Pharmacyt “Carol Davila”, Bucharest. Correspondence: carmenbizdoaca@yahoo.com

 

3 Resident in Psychiatry at Clinical Hospital of Psychiatry “Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucharest. Correspondence: flaugiudanna@yahoo.com

 

4 MD. at Clinical Hospital of Psychiatry, Galati

 

Received August 06, 2012, Revised September 28, 2012, Accepted October 31, 2012.

 

Citeste articolul integral in format PDF AICI.

Sponsori si parteneri