Childhood Cognitive Functioning and Later Risk for Depression in Adulthood / Functionarea cognitiva in copilarie si riscul de depresie la varsta adulta - Valentin Matei

Abstract:

Background: There are strong evidences indicating that people with depression present a degree of cognitive impairment. It seems that the cognitive impairment in depression persist beyond recovery in depression, suggesting it is a trait-like of depression. Evidence has emerged from the rapidly evolving field of cognitive epidemiology that low IQ is related to risk of other psychiatric conditions, including – although not across all studies – depression. The association between specific pre-morbid cognitive functions and depression has not been yet fully investigated.
Aims: To investigate the association between specific ognitive functions measured in childhood and depressive ymptoms in adult life.
Methods: This study builds on the 1970 British cohort tudy (BCS70). The BCS70 is a cohort study that enrolled ll babies born in England, Scotland, and Wales on 5-11 April 1970. We used data collected on study participants at age 5 (cognitive functioning) and 30 (depression).
Results: People with depression at 30 years performed tatistically significant poorer on cognitive functioning at ognitive tests administered at 5 years. Patients with epression at age 30 performed poorer than controls at cognitive test evaluating verbal intelligence (p=0.001), constructional performance praxis (p=0.009) and visualmotor coordination (p=0.001).
Conclusions: We replicated recent findings showing an ssociation between poor premorbid cognitive functioning and depression. The premorbid cognitive deficits are evident already at age 5 and involve both language and visual perceptual abilities, representing a putative risk for depression (still, other hypothesis regarding relationship between cognitive impairment and depression cannot be excluded).

Key words: Early cognitive impairment, depression

 

Rezumat:

Introducere: Existã în prezent suficiente dovezi ce sugereazã cã persoanele cu depresie prezintã un grad de afectare cognitivã. Dovezile sugereazã cã afectarea cognitivã în depresie persistã dupã remisiunea terapeuticã a pacientilor cu depresie, reprezantând asadar o caracteristicã trait-like a depresiei. De asemenea date din studiile de epidemiologie cognitive aratã cã un IQ redus este asociat cu numeroase afectiuni psihiatrice inclusiv (desi nu toate datele întaresc acest lucru) depresia. Asocierea dintre reducerea premorbidã a functionãrii cognitive si riscul ulterior de a dezvolta depresie reprezintã un domeniu încã insuficient cercetat.
Obiectiv:De a studia asocierea dintre anumite functii cognitive evaluate în copilarie si riscul de aparitie al depresiei la adulti.
Metoda: În prezenta lucrare am utilizat datele din studiul de cohortã început în 1970- British Cohort Study (BCS70) . În cadrul acestui studiu au fost evaluati toþi copiii nãscuti în Anglia, Scotia si Tara Galilor în perioada 5-11 Aprilie 1970. Am folosit în lucrarea de fata datele colectate la varsta de 5 ani (functionarea cognitivã) si la varsta de 30 de ani (depresia).
Rezultate:Persoanele care la vârsta de 30 de ani aveau depresie, au avut la vârsta de 5 ani o afectare statistic semnificativã la testele cognitive administrate la acea vârstã. Pacientii care au prezentat depresie la varsta de 30 de ani au performat mai slab la testele ce au evaluat inteligenta verbalã (p=0.001), abilitãtile constructionale (p=0.009) si coordonarea vizuo-motorie (p=0.001) la vârsta de 5 ani comparativ cu grupul de control (indivizi fãrã depresie la 30 de ani), reprezentând un posibil factor de risc pentru aparitia ulterioarã a depresiei.
Concluzii:În studiul nostru am confirmat rezultate recente ce au arãtat cã existã o legatura între afectarea premorbidã a functionãrii cognitive si apariþia ulterioarã a depresiei. Afectarea cognitivã era prezentã deja la vârsta de 5 ani si a implicat atât abilitãtile lingvistice cât si pe cele vizuo-perceptuale, reprezentând asadar un posibil factor de risc pentru aparitia ulterioarã a depresiei la adulti (dar alte ipoteze privind relaþia dintre functionarea cognitivã si depresie nu pot fi de asemenea excluse).

Cuvinte cheie: Afectare cognitivã precoce, depresie.

 

Citeste articolul integral in format PDF / Read the full article in PDF format

 

______________________________________________________________________________________

*MD Psychiatrist, Clinical Hospital of Psychiatry „Prof dr Al. Obregia”, Bucharest, email: vm_matei@yahoo.com

Sponsori si parteneri