DECLARATIA DE LA CRAIOVA

Reprezentantii Asociatiilor Psihiatrice din Europa de Est si Balcani, luand in considerare discutiile purtate in cadrul Intrunirii Regionale a Asociatiei Psihiatrice Mondiale de la Craiova, Romania 3-5 Decembrie 2004, si in acord cu Programul Institutional pentru Europa de Est si Balcani.AVAND IN VEDERE

-Cadrul istoric si cultural al regiunii, in care au fost aduse contributii importante in domeniul medicinei si psihiatriei

-Problemele speciale de sanatate mintala ale populatiei din regiune, cauzate de deprivari severe de natura psihologica, biologica si socio-economica, mai multe dezastre, inclusiv cele produse de mana omului, dezintegrarea sau slabirea sistemului de suport social, conflicte intre tarile din regiune, reaparitia unor boli somatice considerate eradicate, lipsa unor strategii de prevenire si promovare a sanatatii mintale (in principal datorita existentei altor prioritati) si calitatea scazuta a vietii populatiei

-Oferta inadecvata de servicii de sanatate mintala in tarile din regiune, asociata cu lipsa sau dezvoltarea deficitara a unei legislatii potrivite in domeniu, oferta inadecvata de servicii psihiatrice comunitare, slaba dezvoltare a asistentei ambulatorii, spitalizarii de zi, a spitalului general si unitatilor comunitare, integrarea deficitara a serviciilor medicale generale si psihiatrice in spital si comunitate, precum si practicile nepotrivite de dezinstitutionalizare si reabilitare.

-Afectarea severa a profesionistilor din domeniul sanatatii mintale in directii diferite, cum sunt educatia si practica medicala, oportunitatile de cercetare si de predare, echipamentele necesare in clinica (inclusiv agentii psiho-farmacologici), toate avand ca rezultat demoralizarea si epuizarea, cu consecinte serioase in ceea ce priveste asigurarea ingrijirilor de sanatate mintala, calitatea vietii pacientilor si a ingrijitorilor acestora.

AU DECIS

1. Sa inventarieze realitatile, nevoile, resursele de servicii si formare ale psihiatriei si sanatatii mintale din tarile regiunii.
2. Sa promoveze organizarea ingrijirilor comunitare de sanatate mintala pe baze stiintifice, umaniste si holistice, evidentiind in acelasi timp responsabilitatile zonei, continuitatea ingrijirilor si practicile interdisciplinare.
3. Sa faciliteze armonizarea programelor educationale din psihiatrie la nivel universitar si postuniversitar, inclusiv pentru rezidentiat si educatia medicala continua.
4. Sa stabileasca relatii de parteneriat cu organizatiile guvernamentale, inter-guvernamentale (OMS, ONU, Banca Mondiala, UNESCO, EU) si non-guvernamentale pentru maximizarea impactului eforturilor institutionale.
5. Sa aprofundeze comunicarea, aspectele organizatorice si functionale ale asociatiilor psihiatrice din regiune, precum si colaborarea lor cu guvernele nationale si sectiunile adecvate ale Asociatiei Psihiatrice Mondiale in domenii diferite (intruniri, educatie, publicatii si cercetare).
6. Sa apeleze la guvernele din regiune si la organizatiile internationale pentru consilierea asociatiilor psihiatrice nationale asupra dezvoltarii si implementarii politicilor de sanatate mintala, formare profesionala si cercetare, cu asigurarea finantarii adecvate, proportional cu povara globala a bolii, pe baza dovezilor de economie sanitara furnizate de OMS.
7. Sa infiinteze o Asociatie Psihiatrica a Europei de Est si Balcanilor pentru indeplinirea mai buna a obiectivelor de mai sus. Presedintele Programului Institutional al Asociatiei Mondiale pentru Europa de Est si Balcani va face demersurile necesare pentru infiintarea acestei noi asociatii.
Asociatia va solicita afilierea la Asociatia Mondiala si va dezvolta un plan operational de actiune care va cuprinde o componenta de evaluare. Aceasta noua asociatie reprezinta o cristalizare utila a aspiratiilor regionale si este un pas in directia aducerii tarilor din regiune intr-un context mai larg, european si mondial.

Lansata la Craiova, Romania, 5 Decembrie 2004

CRAIOVA DECLARATION

The representatives of the psychiatric societies of the area of Eastern Europe and the Balkans, taking into consideration the discussions at the World Psychiatric Association (WPA) Regional Meeting in Craiova, Romania, December 3-5, 2004, and in consonance with the works of the Institutional Program for Eastern Europe and the Balkans

HAVING CONSIDERED

-The historical and cultural background of the area, within which major contributions have been made to medicine and psychiatry

-The special mental health problems of the population in the area, produced by severe deprivations of psychological, biological and socio-economic nature, disasters of various kinds including man-made disasters, disintegration or weakening of the social support system, conflicts between the countries of the area, re-appearance of forgotten physical illnesses, absence of mental health prevention and promotion strategies (mainly due to other priorities) and poor quality of life of the population at large.

-The inadequate provision of mental health services in the countries of the area coupled with lack or inadequate development of appropriate mental health legislation, inadequate provision of mental health services in the community, poor development of outpatient, day hospital, general hospital and community-based facilities, poor integration of general medical and psychiatric services in hospital and in the community, and inadequate de-institutionalization and rehabilitation practices.

-The serious deprivation of mental health professionals in a variety of domains, such as education and training, research opportunities, teaching facilities, equipment for clinical work (including basic psychopharmacological agents), all these resulting in demoralization and burn-out with serious consequences on the provision of mental health care and on the quality of life of patients and their carers.

HAVE DECIDED

1. To build knowledge on the realities, needs, service and training resources in psychiatry and mental health in the countries of the area.
2. To promote the organization of community-based mental health care with scientific, humanistic and holistic principles as well as emphasizing catchment-area responsibility, continuity of care and interdisciplinary practice.
3. To facilitate harmonization of educational programs in psychiatry at undergraduate and postgraduate levels, including residency training and continuous medical education.
4. To establish partnerships with governmental, inter-governmental (WHO, United Nations, World Bank, UNESCO, European Union) and non-governmental organizations in order to maximize the impact of institutional efforts.
5. To strengthen communication, organizational and functional aspects of psychiatric societies in the area and their collaboration with their governments and with pertinent components of the World Psychiatric Association, in its various activities (meetings, education, publications and research efforts).Agenda Asociatiei Psihiatrice Romane.
6. To appeal to the governments of the area and international organizations to consult with national psychiatric societies in policy development and implementation concerning mental health care, professional training and research, ensuring their adequate financing commensurate with the existing WHO health economic evidence related to the global burden of disease.
7. To form a Psychiatric Association of Eastern Europe and the Balkans in order to better fulfill the above objectives. The chair of the WPA Institutional Program for Eastern Europe and the Balkans is asked to take the necessary steps to complete the establishment of this new Association.
The Association will apply for affiliation to the World Psychiatric Association and will develop an operational action plan with an evaluation component. This new Association represents a useful crystallization of regional aspirations and is a step in the direction of bringing the countries in the area into a wider European and world context.
Given in Craiova, Romania, on December 5, 2004.

Signatures of the representatives of the psychiatric societies of Armenia, Bulgaria, Hungary, Greece, Republic of Macedonia (FYROM), Romania, Russia, Serbia and Montenegro and Turkey

AL VIII-LEA CONGRES NATIONAL AL ASOCIATIEI MEDICILOR REZIDENTI IN PSIHIATRIE DIN ROMANIA

Intre 9-11 septembrie 2004 s-au desfasurat la Targu-Mures lucrarile celui de al VIII-lea Congres National al Asociatiei Medicilor Rezidenti in Psihiatrie din Romania (AMRPR) cu tema "Repere etiologice, evolutive si terapeutic-reabilitative in tulburarile psihotice". Infiintata in iunie 1996, AMRPR si-a propus ca obiective atat promovarea si apararea intereselor socioprofesionale ale membrilor sai in relatiile cu organele de stat, cu diverse institutii si organizatii, cat si schimbul de informatii si de experienta intre membrii sai, colaborarea activa cu alte organizatii de profil din tara si strainatate, precum si cu persoane implicate in pregatirea profesional-stiintifica a rezidentilor. In egala masura, AMRPR acorda o deosebita atentie initierii, sprijinirii si organizarii activitatilor profesional-stiintifice si culturale.

In acest sens, AMRPR a devenit din 1997 membru cu drepturi depline al Federatiei Europene a Rezidentilor in Psihiatrie (European Federation of Psychiatric Trainees), participand constant prin doi reprezentanti la intalnirea anuala a acesteia (The European Forum for all Psychiatric Trainees), Romania fiind si prima tara est-europeana care a detinut presedentia EFPT (2002). De asemenea AMRPR a organizat anual, in diferite centre universitare din tara (prin rotatie) Congresul National al AMRPR. Acesta cuprinde o sesiune stiintifica cu lucrari ale medicilor rezidenti si una didactica, in care iau cuvantul personalitati importante ale psihiatriei romanesti.

Astfel, anul acesta au raspuns invitatiei rezidentilor psihiatrii domnul Prof. Dr. Aurel Nirestean - Presedintele Comitetului Stiintific al Congresului ("Personalitate si psihoza"), domnul Prof. Dr. Mircea Lazarescu ("Istoria Psihiatriei si repere antropologice actuale"), domnul Conf. Dr. Constantin Oancea ("Psihiatrie transculturala in perspectiva integrarii Romaniei"), domnul Prof. Dr. Gavril Cornutiu ("Problema recaderilor in schizofrenie"), domnul Prof. Dr. Virgil Enatescu ("Psihiatria din perspectiva nivelelor de prelucrare a informatiei") si domnul Conf. Dr. Iosif Gabos Grecu ("Principii terapeutice actuale in tulburarile afective"). Interesante, bine documentate sau inedite in continut au fost si lucrarile medicilor rezidenti, care au abordat aspecte extrem de variate, plecand de la "Neuroimagistica in schizofrenie" (preparator univ. dr. Dana Cimpan) sau "Aspecte privind comorbiditatea somatica la pacientii cu depresie monopolara" (preparator univ. dr. Radu Virgil Enatescu), pana la prezentari de caz - "Schizofrenia paranoida.

Sindromul neuroleptic malign" (dr. Octavian Parjol) sau evidentierea importantei corelatiilor dintre psihiatrie si artele frumoase in lucrarea "Cu ce ne ajuta literatura?" (dr. Ercse Ferenc si preparator univ. dr. Benko Agnes). De o atentie deosebita s-a bucurat si lucrarea doamnei doctor Adriana Mihai (asistent univ. UMF Targu-Mures) despre oportunitatile nationale si europene existente pentru tinerii psihiatri cu prezentarea unor institute de cercetare si universitati, precum si a unor asociatii profesionale internationale implicate activ in instruirea in psihiatrie a acestora (Institute of Psychiatry and Maudsly Hospital, Lundbeck Institute, Charite University and Brandenburg Academy, Karolinska Institute, AEP, UEMS, WPA-YPC, WAYPT etc).

Ultima zi a Congresului a oferit atat prilejul unor puneri la punct organizatorice (alegerea noului Comitet Coordonator al AMRPR, a celor doi reprezentanti ai Romaniei la EFPT in 2005, cat si a centrului universitar in care va avea loc cel de al X-lea Congres al AMRPR - Iasi 2006), dar si pe cel al vizitarii Castelului Brancovenesti - Centru de plasament pentru bolnavi cu afectiuni neuro-psihiatrice.

Ceea ce ne-a impresionat pe multi dintre noi a fost dinamismul colegilor din Targu-Mures - o adevarata echipa condusa de Maria Pop si Romana Chereches - buni organizatori, autorii celor mai multe lucrari, dar si cei mai activi in cadrul evenimentelor sociale care au incheiat primele 2 zile ale Congresului. La intrebarea pe care unii dintre noi ne-am pus-o in acele momente ("sunt acestia o specie aparte de rezidenti?") ne-au raspuns chiar ei: nu neaparat, dar se pare ca entuziasmul celor din catedra de psihiatrie a UMF Targu Mures este cu adevarat contagios. In speranta ca vom fi la inaltimea standardelor atinse pana in prezent de colegii din Targu Mures, Timisoara, Sibiu, Iasi si Cluj, medicii rezidenti psihiatrii din Bucuresti va asteapta cu drag in septembrie 2005 la urmatorul Congres al AMRPR.

Dr. Marina Roxana Codreanu - medic rezident psihiatru Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", Bucuresti

Sponsori si parteneri