Educatia in psihiatrie

Adriana MIHAI, A. NIRESTEAN

„Education in psychiatry across Europe“ a fost titlul sesiunii de postere care a precedat deschiderea celui de-al X-lea Forum European al medicilor Rezidenti în Psihiatrie care s-a desfãsurat la Sinaia în perioada 6-9 iunie 2002. În cadrul sesiunii de postere au fost prezentate 14 postere ale delegatiilor tãrilor participante la aceastã manifestare, oglindind modul de desfãsurare a rezidentiatului în psihiatrie în diferite tãri europene: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Olanda, România, Spania, Turcia si Marea Britanie. Premiul pentru cel mai bun poster a fost acordat reprezentantilor Flinlandei.

Cele patru workshop-uri care au analizat comparativ posterele au abordat teme de interes deosebit pentru rezidenti ca: modul de admitere în rezidentiatul de psihiatrie si cel de psihistria copilului si adolescentului, durata si structura acestora, evaluarea cunostintelor si examinarea finalã, abordarea psihoterapiei ca parte a rezidentiatului în psihiatrie.

În urmãtoarele 3 zile Federatia Europeanã a Medicilor Rezidenti în Psihiatrie (EFPT) si-a desfãsurat întâlnirea anualã, al X-lea Forum, în ambianta deosebitã oferitã de ospitalitatea româneascã. Pentru prima datã în istoria EFPT (fondatã în 1992) forumul se desfãsoarã într-o tarã central europeanã, sub coordonarea unui presedinte EFPT român, Dr. Adriana Mihai.

România, reprezentatã de Asociatia Medicilor Rezidenti în Psihiatrie din România (AMRPR), este membrã activã a EFPT încã din 1997. Desfãsurarea Forumului EFPT în România este o recunoastere a implicãrii si colaborãrii fructuoase cu celelalte asociatii ale medicilor rezidenti din tãrile europene.

Lucrãrile s-au desfãsurat sub forma unor sedinte plenare si workshop-uri care au abordat urmãtoarele teme: relatiile EFPT cu alte asociatii europene ca UEMS, AEP si WPA, precum si implicarea EFPT în diferite programe pentru tineri psihiatrii sau la cursuri de pregãtire profesionalã organizate de Institutul Lundbeck, Karolinska, EATI, Maudsley, etc.
Teme ca: schimburi de rezidenti între diferite tãri europene, psihiatria comunitarã, pagina web a EFPT, chestionarul de satisfactie a instruirii în cadrul rezidentiatului de psihiatrie, supervizarea în timpul rezidentiatului, gerontopsihiatria, psihiatria copilului si a adolescentului, structura trunchiului comun al stagiului de psihiatrie au fost intens dezbãtute.

Libera circulatie a fortei de muncã în Uniunea Europeanã dar si în tãrile învecinate face necesarã instruirea la un nivel asemãnãtor cu pãstrarea specificului fiecãrei natiuni.

Pentru a crea posibilitãti de schimburi între rezidenti din diferite tãri europene s-a propus crearea unei baze de date pe internet care sã cuprindã numele rezidentilor care doresc sã fie instruiti pentru o perioadã în altã tarã precum si numele institutiilor dispuse sã accepte rezidenti pentru instuire.

Rezidentii au subliniat, de asemenea, importanta introducerii în temele abordate în timpul rezidentiatului a psihiatriei comunitare, gerontopsihiatriei si psihiatriei copilului si adolescentului.

Elaborarea unui chestionar unic, care sã fie aplicat în toate tãrile membre a EFPT, are rolul de evaluare a nivelului de satisfactie a rezidentilor în ceea ce priveste instruirea în timpul rezidentiatului de psihiatrie.

Rezultatele workshop-urilor s-au concretizat în hotãrâri ce vor fi prezentate forurilor superioare, pentru a promova opinia rezidentilor privind instruirea în cadrul rezidentiatului de psihiatrie.

Prin aceastã manifestare România si-a dovedit încã o datã calitãtile de gazdã ospitalierã si de bun organizator precum si deschiderea spre Uniunea Europeanã si dorinta de a se alinia la standardele europene ale rezidentiatului de psihiatrie anticipând armonizarea psihiatriei europene.

Sponsori si parteneri