Punctul de Documentare si Informare - pe Internet Prof Dr. Vasile CHIRITA

De aproximativ sase luni, s-a lansat site-ul web al PDI (www.pdi.ro). Acest site permite accesarea bazei de date a Punctului de Documentare si Informare din cadrul Spitalului Alex. Obregia, obtinând astfel informatii despre literatura de specialitate ce poate fi consultatã în cadrul PDI. Acelasi site permite obtinerea de date despre orarul conferintelor de psihiatrie din tarã si din strãinãtate.

>>> În ziua de 3.07.2001 ora 12 a avut loc la Bucuresti sedinta Colegiului Medicilor din România privind Ghidurile si protocoalele de diagnostic si tratament al principalelor boli, la care au fost invitati presedintii Comisiilor de specialitate ale C.M.R.. Din partea C.M.R. au participat dl. prof. dr. M. Cintezã, presedintele C.M.R., dl. dr. L. Cocora, vicepresedinte si coordonator al Departamentului Profesional - stiintific. Din partea Asociatiei Psihiatrice Române a participat domnul pProf. dr. Vasile Chiritã, presedintele Comisiei de Psihiatrie a C.M.R.

În cadrul sedintei a fost prezentatã si discutatã problema finalizãrii la nivel national a ghidurilor si protocoalelor de diagnostic si tratament. Pânã la ora actualã a fost elaborat volumul I al Ghidului de Diagnostic si tratament si se aflã în fazã finalã volumul II, sub coordonarea d-lui prof. dr. L. Gherasim. În prezent este în pregãtire volumul III pentru care se pot trimite materiale, inclusiv de la specialitatea psihiatrie. Aceste ghiduri pe specialitãti ar trebui sã fie alcãtuite pânã în luna noiembrie 2001.

Consiliul de conducere al Asociatiei Psihiatrice Române va rediscuta aceastã problemã în sedinta programatã în cadrul Simpozionului national de la Bacãu, 27 - 30. 09.2001.

Sponsori si parteneri