SEVERITATEA PSIHOZEI SI RASPUNSUL CLINIC LA PACIENTII CU SCHIZOFRENIE AFLATI LA PRIMUL EPISOD - Valentin Matei

Rezumat:

Introducere: Cei mai importanti predictori ai rãspunsului în schizofrenie sunt: existenta unui istoric familial de afectiuni psihiatrice, sexul, vârsta precoce de debut, numãrul recãderilor, durata netratatã a psihozei. În ceea ce priveste predictorii clinici severitatea simptomatologiei este asociatã în unele (dar nu toate) studiile cu un rãspuns terapeutic redus.

Obiective: De a studia modul în care severitatea simptomatologiei pacientilor schizofreni aflati la prim episode psihotic reprezintã predictor al rãspunsului la 1an.

Metodã: Datele analizate în lucrarea mea provin din European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST), analiza datelor fiind fãcutã doar pe pacientii români ce au participat la studiu. Pe baza severitãtii scorului PANSS am creat douã grupuri, primul "grupul cu severitate moderatã" si al doilea "grupul cu severitate marcatã". Am comparat aceste grupuri în ceea ce priveste datele demografice, statutul socio economic, psihopatologia (depresia, functionarea cognitivã), functionalitatea si calitatea vietii la initierea studiului. Evolutia comparativã între cele douã grupuri a fost realizatã cu scala PANSS (la 3, 6, 9, 12 luni), scala de depresie CDSS (la 3, 6, 9, 12 luni),durata mentinerii în studiu, functionarea cognitivã (la 6luni), functionarea globalã (GAF la 3, 6, 9, 12 luni) si calitatea vietii (MANSA la 3 si 12 luni).

Rezultate: Scorul la scala PANSS la sfârsitul studiului în cazul primului grup a fost de 42,07, iar pentru grupul al doilea 47,14 (p=.164). Durata mentinerii în studiu a fost asemãnãtoare între cele douã grupuri (Exp (B)=.826, CI.373-1.825, p=.636). Scorul la scala de depresie CDSS în cazul primului grup a fost de 1 iar pentru cel de al doilea grup 0,71(p=.436) la sfârsitul studiului. Scorul la scala GAF (functionalitate) a fost 79.48 în cazul primului grup si 77.08 în cazul celui de al doilea grup (p=.451).

Concluzii: Nu existã diferente în ceea ce priveste rãspunsul clinic, cel legat de functionalitatea pacientilor sau durata mentinerii în studiu functie de severitatea initialã a simptomatologiei.

Cuvinte cheie: predictie, rãspuns clinic, schizofrenie. 

_______________________________________________________________________________________

 

Valentin Matei

 

MD, Clinical Hospital of Psychiatry “Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucharest. Contact: valipmatei@yahoo.com

Received September 03, 2012, Revised October 29, 2012, Accepted November 26, 2012.

 

Citeste articolul integral in format PDF AICI.

 

Sponsori si parteneri