Instructiuni pentru Autori

 

Criterii si informatii pentru lucrari

Lucrarile si fisierele atasate trebuie trimise în format electronic si pe hartie.

Formatul electronic va fi trimis fie catre Redactorul Sef prin e-mail, pe CD sau e-mail catre: aliat@artelecom.net. Este de preferat ca 3 exemplare ale lucrarii, printate pe o singura fata a unei foi A4, scrise la 2 rânduri, cu margini de 3 cm, sa fie trimise la aceiasi adresa.

Manuscrisele trebuie insotite de o scrisoare de intentie ce trebuie sa includa:

- declaratie privind drepturile de autor,

- declaratie asupra consideratiilor etice,

- declaratie asupra conflictelor de interese.

Lucrarile trimise pentru publicare au aprobarea implicita a fiecarui autor, nu au mai fost trimise simultan niciunei alte publicatii si nu au fost publicate în alta revista în întregime sau într-o forma similara. Aceste reguli se aplica continutului articolului, tabelelor si figurilor dar nu sunt valabile pentru abstracte. Autorii trebuie sa declare în scrisoarea de intentie daca lucrarea contine date, informatii despre pacienti sau alte materiale si rezultate care au fost deja publicate, au aparut on-line sau au fost trimise pentru publicare.

Manuscrisele acceptate devin proprietate permanenta a Revistei Române de Psihiatrie. Ele nu pot fi republicate fara permisiunea editorului.

 

Drepturile de autor

Toti autorii mentionati trebuie sa îndeplineasca criterile pentru drepturile de autor dupa cum este mentionat în "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" concepute de Comitetul international al Editorilor de Jurnale Medicale (www.icmje.org): "Dreptul de autor se bazeaza pe 1) Contributia substantiala la concepere, design, achizitia datelor sau analiza si interpretarea datelor; 2) Proiectarea articolului sau revizuirea lui; 3) Aprobarea finala a versiunii pentru publicare. Autorii trebuie sa îndeplineasca conditiile 1), 2), 3).[...].

Obtinerea fondurilor, colectarea datelor sau supervizarea grupului de cercetare nu confera drepturi de autor.

Toate persoanele desemnate ca autori trebuie sa îndeplineasca criteriile pentru drepturi de autor si toti cei ce le îndeplinesc ar trebui mentionati. "

Revista Româna de Psihiatrie considera toti autorii ca fiind responsabili pentru continutul întregului articol.

Autorii sunt rugati sa mentioneze contributia individuala la studiu/lucrare într-o sectiune separata ce va fi semnata, atasata  si trimisa împreuna cu declaratia "Drepturilor de autor".

Persoanele care au supervizat lucrarea trebuie mentionate, dar nu sunt considerate autori.

 

Consideratii etice

Daca proiectul stiintific implica subiecti umani sau animale de experiente, autorii trebuie sa declare în manuscris ca protocolul a fost aprobat de catre Comitetul de Etica al Institutiei în care s-a desfasurat cercetarea. O declaratie asupra consimtamântului informat pentru cercetari pe subiecti umani trebuie sa existe în text împreuna cu numele consiliului institutiei ce a aprobat protocolul de studiu. Autorii trebuie sa asigure confidentialitatea pacientului. Nu se vor folosi nume reale, initiale, sau informatii ce ar putea duce la identificarea unei anume persoane fara consimtamântul informat pentru publicare. Atunci când sunt trimise fotografii ale unor pacienti, consimtamântul acestora trebuie obtinut anterior trimiterii articolului iar acest lucru face parte din responsabilitatile autorului. Editorii îsi rezerva dreptul de a respinge o lucrare pe considerente etice. Toti autorii sunt responsabili pentru respectarea principiilor etice.

 

Conflicte de interese

Autorii trebuie sa certifice urmatoarele:

-         suportul financiar si material pentru cercetare.

-         toate afiliatiile sau implicatiile financiare (ex. angajari, consultante, onorarii, fonduri, granturi, patente primite sau în asteptare, redevente) cu orice organizatie sau persoana care are un interes financiar sau se afla într-un conflict de interese cu subiectul sau materialele discutate în manuscris, vor fi declarate la acest capitol sau într-un atasament.

-         absenta unui interes financiar legat de manuscris.

Absenta fondurilor trebuie de asemenea declarata. Declaratia asupra conflictelor de interese va fi publicata la sfârsitul lucrarii. Se vor trimite toate documentele necesare semnate prin e-mail catre Secretariat. Nu sunt acceptate copii ale acestor documente scanate sau trimise prin fax.

 

Procesul de Peer review

Manuscrisele trimise sunt verificate în privinta integralitatii si calitatii lucrarii si nu vor intra în procesul de peer review pâna când nu sunt întrunite toate conditiile. Secretariatul va anunta autorul asupra statusului lucrarii.

Toate manuscrisele trimise vor primi un numar ce va fi folosit în corespendenta cu autorul. Manuscrisele sunt revizuite si ordonate prioritar în functie de originalitate, importanta datelor, merit stiintific si însemnatate pentru domeniu, interes pentru cititori si adecvare în vederea publicarii. Lucrarile cu interes scazut în vederea publicarii sunt respinse. Anumite manuscrise sunt trimise pentru expertiza catre consultanti. Prezenta unui manuscris în procesul de peer review nu este dezvaluita decât colectivului editorial. Comitetul de peer review este anonim si trebuie sa mentina stricta confidentialitate. Dupa ce procesul de peer review s-a încheiat autorii vor fi informati asupra deciziei editorului prin e-mail.

 

Clarificari

Frauda stiintifica este un eveniment rar, dar atunci când se petrece are un impact semnificativ asupra integritatii comunitatii stiintifice. În eventualitatea în care Comitetul Editorial descopera posibile dovezi ale unei fraude, acesta va lua legatura, confidential, cu autorul articolului pentru a îi oferi posibilitatea unei clarificari adecvate a situatiei. Daca rezultatul acestei actiuni nu este satisfacator, se va lua legatura cu reprezentantii institutiei de provenienta a lucrarii si se va lasa la îndemâna acestora solutionarea adecvata a problemei. În functie de situatie, Revista Româna de Psihiatrie poate alege sa publice erate, rectificari sau retractari.

 

Pregatirea manuscrisului

Autorii români trebuie sa trimita manuscrisele redactate atât în limba engleza cât si în limba româna, inclusiv titlul, abstractul si cuvintele cheie. Autorii straini vor trimite lucrarea în limba engleza.

Manuscrisele trebuie sa respecte criteriile emise în "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" concepute de Comitetul International al Editorilor de Jurnale Medicale (www.icmje.org).

Articolele vor fi scrise în Microsoft Word, Stil: Normal + Justify, Font: Times New Roman, marimea fontului: 12, scrise la 2 rânduri. Se vor trimite fisierele originale, nu fisiere în format PDF. În redactarea textului, autorii nu vor introduce alineatele cu ajutorul tastei de spatiu sau al tastei tab ci vor folosi optiunea Format -> Paragraph. Numerotarea automata a paginilor este de preferat.

Subtitlurile vor fi aliniate la stânga, scrise cu majuscule, font 12.

Abstractele si cuvintele cheie trebuie scrise în Microsoft Word, Stil: Normal + Justify, Font: Times New Roman, marimea fontului: 11, italic.

Figurile trebuie introduse în text în ordinea aparitiei cu folosirea numerelor arabe (ex.,fig.2.). Latimea va fi de 6,5cm (pentru a se încadra intr-o coloana) sau de 13,5cm (pentru a se încadra în 2 coloane). Figurile trebuie sa întruneasca urmatoarele conditii:

-         Poze alb negru, cu contrast bun, de dimensiunile recomandate;

-         Fotografii scanate cu rezolutie de 300dpi si ulterior editate pe computer, fisier original (*TIFF, *JPEG);

-         Ilustratii (desene, tabele) create pe computer, citate în text, fisier original (*XLS, *CDR).

Fiecare figura va fi însoaita de titlu si legenda.

Tabelele numerotate consecutiv cu numere arabe, trebuie sa aiba o latime de 6,5cm sau 13,5cm. Fiecare tabel va fi însotit de asemenea, de titlu si legenda. Distributia tabelelor si a figurilor în text trebuie sa fie echilibrata.

Nu se vor introduce tabele sau figuri în documentul de tip text,  doar se va specifica insertia lor în text. (ex., Inser?ie Tabel Nr. 3 ). Acestea vor fi trimise în fisiere separate. Fisierele vor fi primi o denumire descriptiva si adecvata.

 

Organizarea manuscrisului

1.Prima pagina trebuie sa contina:

            Titlul articolului. Titlurile vor fi scurte, specifice si descriptive si vor accentua ideea principala a articolului. Este de evitat un al doilea titlu. Nu se va numerota titlul, ex. I sau Partea I si nu va contine afirmatii declarative. Lungimea titlului, inclusiv punctuatia si spatiile, nu trebuie sa depaseasca 150 de caractere (ideal sub 100 de caractere).

2.A doua pagini:

a)      Autorii. Prenumele, initiala celui de al doilea prenume si numele autorilor, fara grade stiintifice, didactice sau militare; (ex., Mircea A Birt, Aura Vaida, nu Birt M.A., Vaida A.). 

b)      Nota de subsol care mentioneaza titlurile stiintifice ale autorilor, numele si adresa locului de munca (institutie si departament) pentru fiecare autor; datele de contact ale autorului ce corespondeaza (adresa completa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail), precum si adresa institutiei si a departamentului unde s-a desfasurat cercetarea. Datele de contact vor fi publicate în revista în lipsa unei cereri formulate expres de catre autor ca aceste date sa nu fie publicate.

3.A treia pagina:

a)      Abstractele pentru articole originale nu trebuie sa depaseasca 300 de cuvinte si trebuie sa contina 5 paragrafe cu denumirile: Introducere, Obiective, Metode, Rezultate si Concluzii.

b)      Cuvinte cheie. Se vor folosi maxim 6 cuvinte (minim 3) potrivit Index medicus. Cuvintele cheie nu trebuie sa se regaseasca în titlu.

4.A patra pagina si urmatoarele:

  • Articolele originale sunt organizate în:

a)      Introducere (nu mai mult de 25% din text), materiale si metode, rezultate, comentarii si discutii precum si certificari.

b)      Materialele si metodele trebuie descrise suficient de detaliat încât sa poata fi reproduse de alte echipe de cercetare. Aceiasi denumire a produselor trebuie mentinuta în întregul text (cu mentionarea denumirii comerciale în paranteze la prima citare).

c)      Rezultatele trebuie prezentate concis. Tabelele si figurile nu vor repeta textul.

d)      Discutiile au rolul de a aseza rezultatele într-un context si de a pregati concluziile autorilor. Informatiile din Introducere sau Rezultate nu trebuie repetate decât în cazul necesitatii unei mai bune clarificari. Discutiile trebuie de asemenea sa includa si o comparatie între rezultatele obtinute si alte studii din literatura, cu explicatii si ipoteze asupra diferentelor observate, comentarii asupra importantei studiului si statusul actual al subiectului investigat, probleme nerezolvate si întrebari la care se va raspunde în viitor.

e)      În plus fata de obisnuita recunoastere a neautorilor ce au avut o contributie la studiu, la sectiunea de certificari se va mentiona prezenta oricarui conflict de interese.

f)        Abrevierile vor fi precedate de termenul neprescurtat la prima aparitie în text. O lista a tuturor prescurtarilor ce se regasesc în text se va afla la sfârsitul articolului.

g)      Pagini separate: tabele, grafice, poze si scheme se vor gasi pe pagini separate.

 

  • Bibliografie. Referintele trebuie numerotate consecutiv, în ordinea primei aparitii în text. Referintele, tabelele si legendele vor fi trecute cu numere arabe trecute în paranteze rotude.

-         Lista de referinte va include doar referintele citate în text (identificate prin numere arabe trecute în paranteze rotunde, nu în paranteze patrate si fara bold).

-         Se vor mentiona toti autorii, atunci cand numarul acestora este mai mic sau egal cu 6; atunci când sunt 7 sau mai multi autori, se vor mentiona doar primii 3 si se va adauga 'et al' (Ionescu I, Popescu I, Georegscu I et al).

-         Numele jurnalelor citate la bibliografie trebuie abreviate potrivit ISI Journal Title Abbreviation.

Exemple:

-         Referinte la un jurnal:

  • Vrasti R, Matei VMI. The crisis centre in Romania. Eur J Psychiat 2002; 29:305-311.
  • Reynolds CF, Frank E, Perel JM et al. Treatment of consecutive episodes of major depression in the elderly. Am J Psychiat 1994; 151(12):1740-3.

-         Referinte la o carte:

  • Vrasti R. The crisis centre in psychiatry. Toronto, London: Academic Press, 1993, 26-52.

-         Referinte la un capitol dintr-o carte:

  • Schuckit MA. Alcohol-Related Disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (eds). Comprehensive Textbook of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009, 1268-1287.

Folosirea Italic, plasarea corecta a punctuatiei precum si aspectul general al textului trebuie sa respecte regulile mentionate mai sus. Aceasta este o conditie obligatorie si eliminatorie.

 

INSTRUCTIUNI PENTRU MANUSCRISELE TRIMISE

 ÎN FORMAT ELECTRONIC

Textul trebuie editat în "Word for Windows".

1.      Utilizati cât mai putine comenzi de formatare cu putinta:

-         Se va introduce textul continuu (fara spatii);

-         Nu se vor utiliza diferite tipuri de font pentru a evidentia textul;

-         Orice cuvânt sau fraza a carei importanta se doreste a fi reliefata, va fi subliniat(a);

-         Se va întrebuinta doar tasta "Enter" pentru a indica sfârsitul la finalul paragrafelor, subtitlurilor, listelor etc.;

-         Pentru a indica paragrafele, se va utiliza tasta "Tab", nu se va folosi "Space Bar".

2.      Graficele si tabelele vor fi editate în Word sau Excel. Se va indica în text locul tabelului, specificându-se denumirea acestuia.

3.      Fotografiile se vor scana (utilizând Photostyler, Adobe-Photoshop sau orice alt program compatibil) si vor fi salvate ca fisiere cu extensia .tif sau .jpg. Se va indica în text locul fotografiei, specificându-se denumirea acesteia.

4.      Se poate utiliza un program de arhivare a fisierelor: ARJ, RAR sau ZIP.

5.      Fisierul text de pe CD trebuie sa corespunda întocmai cu materialul printat.

6.      CD-ul trebuie verificat, astfel încât sa nu contina erori.

7.      CD-ul trebuie împachetat adecvat.

8.      CD-ul trebuie verificat împotriva virusilor.

 

FOARTE IMPORTANT: Toate manuscrisele înaintate pentru publicare vor fi supuse procesului de peer review de catre un comitet de experti ce verifica corectitudinea stiintifica si statistica a lucrarii. Comitetul evalueaza manuscrisul fara a cunoaste identitatea autorilor iar poten?ialele modificari propuse vor fi transmise autorilor prin intermediul Consiliului Editorial. Autorii au obligatia de a revedea textul în limba engleza cu ajutorul unui traducator profesionist.

 

Adresa la care se vor trimite manuscrisele:

REVISTA ROMÂNA DE PSIHIATRIE

ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE

Prof. Dr. Dan PRELIPCEANU

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", sectia IX Clinic

Sos. Berceni 10-12, sector 4, 041914 Bucure?ti

Tel./Fax: +40-21-334.84.06

E-mail: aliat@artelecom.net

 

Contact: Viorel Roman - web editor

E-mail: aliat@artelecom.net

Tel. +40-21-334-84-06

 

www.e-psihiatrie.ro/revista - print edition

www.romjpsychiat.ro - on-line edition

Sponsori si parteneri